Lajme

Ministrja Rozeta Hajdari ka marrë vendim për vajrat motorike

Prishtinë, 12/11/2021

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) njofton se ministrja Rozeta Hajdari, me datën 05.11.2021, ka marrë Vendim për vajrat motorike (i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me datën 09.11.2021).

Inspektorati i Tregut, që vepron në kuadër të MINT-it, në mbështetje të politikave të mira dhe qeverisjes me mendje dhe duar të pastra të ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,  Rozeta Hajdari, ka filluar kontrollimin e tregut të brendshëm të produkteve të vajrave motorike dhe me këtë rast ka hasur në vajra motorike pa prejardhje, që d.m.th kanë hyrë në tregun e brendshëm në rrugë jo ligjore (si pasojë e kontrabandimit të mallrave). Pastaj në bazë të rezultateve të testimit dhe verifikimit të mostrave ka rezultuar se ka mospërputhje të përbërjes dhe sasisë të deklaruar në etiketën e produktit.

Në Republikën Kosovës deri më tani nuk ka pasur vullnet për rregullimin e kësaj fushe me aq peshë dhe rëndësi pasi që me legjislacionin në fuqi produktet e vajrave motorike hyjnë në grupin e produkteve që paguajnë akcizë. Po ashtu me mospërputhje të përbërjes dhe sasisë së deklaruar është mashtruar konsumatori si dhe ëshë cenuar  konkurrenca e drejtë në treg, e mbi të gjitha është dëmtuar në masë të konsiderushme buxheti i shtetit.

Prandaj si rezultat i këtij vendimi, Inspektorati i Tregut ka sekuestruar mijëra litra vajra motorike, të cilat janë hasur në treg në kundërshtim me ligjet në fuqi. Ndërsa në bashkëpunim me Doganën e Republikës së Kosovës janë duke u marrë mostra të vajrave motorike në të gjitha pikat doganore për të verifikuar përbërjen e deklaruar. Po ashtu mostrat e vajrave motorike janë duke u dërguar në Agjencinë e Metrologjisë së Kosovës për verifikim të sasisë së deklaruar.

Ky proces që nga marrja e mostrave, testimi dhe verifikimi në laborator është pa asnjë kosto  financiare për bizneseset.

Ministrja Rozeta Hajdari, që në ditët e para të marrjes së mandatit, ka shfuqizuar nenet e Udhëzimit Administrativ nr.09/2020 për Kontrollin dhe Cilësinë e Karburanteve të Lëngta të Naftës, i cili kishte përcaktuar procedurë me kosto tepër të lartë për bizneset për testimet.

MINT, respektivisht Inspektorati i Tregut do të vazhdojë me kontrollimin, testimin dhe  verifikimin e produkteve vajra motorike, në bashkëpunim të ngushtë me operatorët ekonomikë dhe organet e tjera përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi.

MINT i garanton konsumatorët dhe bizneset e përgjegjshme se nuk do të lejohen të qarkullojnë në tregun e brendshëm të Republikës së Kosovës produktet që nuk i plotësojnë kërkesat ligjore.

Në këtë vegëz e gjeni: Vendimi për vajrat motorike