Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Collapse Kabineti i MinistresKabineti i Ministres
Ministrja
Zëvendësministrat
Këshilltarët Politikë
Safi Mbështetës
Zyra e Sekretarit të Pergjithshëm
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit
Collapse Departamenti i TregtisëDepartamenti i Tregtisë
Divizioni për Politika Tregtare
Divizioni për Marrëveshje Tregtare
Divizioni për Mbrojtjen e Tregut
Sistemi Informativ i Tregtisë
Collapse Departamenti i IndustrisëDepartamenti i Industrisë
Divizioni për Politika Industriale
Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë
Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit
Collapse Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
Divizioni për Integrime Evropiane
Divizioni për Koordinim të Politikave
Programi i IPA-s
Collapse Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të PërgjithshmeDepartamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Divizioni për Buxhet dhe Financa
Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
Divizioni i Prokurimit
Collapse Departamenti i Rezervave Shtetërore të MallraveDepartamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës së Papërpunuar
Collapse Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike
Legjislacioni i DKTMS
Vendimet e DKTMS
Licencat e DKTMS
Kontakti i DKTMS
Listat
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës
Collapse Departamenti për Investime Strategjike Departamenti për Investime Strategjike
Divizionit për Promovimin e Investimeve Strategjike
Divizioni për Përgatitjen dhe Zbatimin e Projekteve për Investime Strategjike
Collapse Departamenti i Ndërmarrësisë Departamenti i Ndërmarrësisë
Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave të NMVM-ve
Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim
Collapse Departamenti i Inovacionit Departamenti i Inovacionit
Divizioni i Inovacionit dhe Teknologjisë
Divizioni për Hulumtim dhe Zhvillim
Collapse Departamenti i Turizmit Departamenti i Turizmit
Divizioni për Hartimin e Politikave të Turizmit
Divizioni për Promovim, Zhvillimin e Produktit, Bizneseve dhe Standardeve Cilësore
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Collapse Legjislacioni Legjislacioni
Ligjet
Udhëzimet Administrative
Rregulloret
Vendimet
Direktivat Evropiane
Urdhëresat
Udhëzuesit
Collapse LajmeLajme
Collapse Lajme & ArkiviLajme & Arkivi
Lajme
Video Galeria
Arkivi
Collapse Publikimet Publikimet
Collapse Publikimet e MINTPublikimet e MINT
Publikimet
Njoftime
Videot
Collapse Projekti CERPProjekti CERP
Collapse Projekti i Bankës Botërore - CERPProjekti i Bankës Botërore - CERP
Përmirësimi i IKC dhe mbështetja e njohjes ndërkombëtare të tij
Mbështetja e NVM-ve për të përmirësuar gatishmërinë për eksport
Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit
Shpallje
Dokumente
Tjera