Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Collapse Kabineti i MinistresKabineti i Ministres
Ministrja
Zëvendësministrat
Këshilltarët Politikë
Stafi Mbështetës
Collapse Zyra e Sekretarit të PergjithshëmZyra e Sekretarit të Pergjithshëm
Njësia e Burimeve Njerëzore
Divizioni për Komunikim Publik
Divizioni i Prokurimit
Collapse AgjencitëAgjencitë
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare - ARBK
Collapse Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESAAgjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA
Drejtorati për Promovimin e Sektorit Privat
Drejtorati për Zhvillimin e Sektorit Privat
Collapse Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së TregutInspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut
Sektori për Çështje Juridike dhe Administrative
Sektori për siguri të përgjithshme të produkteve
Sektori për mbikëqyrjen e tregut të naftës
Sektori i Tregut
Agjencia Kosovare e Standardizimit - AKS
Collapse Agjencia e Metrologjisë së Kosovës - AMKAgjencia e Metrologjisë së Kosovës - AMK
Collapse Departamenti i Metrologjise LigjoreDepartamenti i Metrologjise Ligjore
Divizioni i Madhesive Mekanike
Divizioni i Madhesive Elektrike
Collapse Departamenti i Metrologjise Skencore dhe  IndustrialeDepartamenti i Metrologjise Skencore dhe Industriale
Menaxhimi i cilësisë
Divizioni i Masës dhe Matjeve Dimensionale
Divizioni i Vellimit dhe Rrjedhjes
Divizioni i Forces dhe Presionit
Divizioni i Madhesive Elektrike
Divizioni i Termometrisë dhe Lagështisë Relative
Divizioni i Punimeve nga Metalet e Çmuara/
Agjencia për Pronësi Industriale - API
Drejtoria e Akreditimit e Kosovës - DAK
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit
Collapse Departamenti i TregtisëDepartamenti i Tregtisë
Divizioni për Politika Tregtare
Divizioni për Tregtinë në Shërbime
Divizioni për Mbrojtjen e Tregut
Collapse Departamenti i IndustrisëDepartamenti i Industrisë
Divizioni për Politika Industriale
Divizioni për Analiza të Industrisë
Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave Industriale
Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë
Collapse Departamenti për Mbrojtjen e KonsumatoritDepartamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit
Divizioni për Hartim të Politikave të Konsumatorit
Divizioni për Informim dhe Edukim të Konsumatorëve
Collapse Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
Divizioni për Integrime Evropiane
Divizioni për Koordinim të Politikave
Programi i IPA-s
Collapse Departamenti i Shërbimeve të PërgjithshmeDepartamenti i Shërbimeve të Përgjithshme
Auditori i Brendshëm
Divizioni i Teknologjisë Informative  dhe Administrimin e Dokumenteve dhe  Shërbimeve
Divizioni për Transport dhe Logjistikë
Collapse Departamenti i Rezervave Shtetërore të MallraveDepartamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës
Collapse Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike
Divizioni për Tregti të Mallrave me Përdorim të Dyfishtë
Divizioni i Mallrave Ushtarake, Shërbime Strategjike, Transit dhe Brokerim
Legjislacioni i DKTMS
Vendimet e DKTMS
Licencat e DKTMS
Kontakti i DKTMS
Listat
Collapse Departamenti për Rregullimin e Tregut të NaftësDepartamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës
Divizioni për Licencim, Veprimtari me Naftë dhe Produkte të Naftës
Divizioni për Cilesi të Produkteve të Naftës, Biokarburante dhe Biolëngjeve
Collapse Departamenti për Investime Departamenti për Investime
Divizioni për Investime Strategjike
Divizioni për Investime të Përgjithshme
Collapse Departamenti i Ndërmarrësisë Departamenti i Ndërmarrësisë
Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave NMMV-ve
Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave të Ndërmarrësisë
Collapse Departamenti i Inovacionit Departamenti i Inovacionit
Divizioni i Inovacionit dhe Teknologjisë
Divizioni për Hulumtim dhe Zhvillim
Collapse Departamenti i Turizmit Departamenti i Turizmit
Turizmi dhe Hoteleria
Divizioni për Hartimin e Politikave të Turizmit
Divizioni për Hulumtime, Analiza dhe Standardeve Cilësore
Collapse Departamenti për Buxhet dhe FinancaDepartamenti për Buxhet dhe Financa
Divizioni për Buxhet dhe Planifikim
Divizioni për Financa dhe Kontabilitet
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Collapse Legjislacioni Legjislacioni
Ligjet
Udhëzimet Administrative
Rregulloret
Vendimet
Direktivat Evropiane
Urdhëresat
Udhëzuesit
Collapse LajmeLajme
Collapse Lajme & ArkiviLajme & Arkivi
Lajme
Video Galeria
Arkivi
Collapse Publikimet Publikimet
Collapse Publikimet e MINTPublikimet e MINT
Publikimet
Njoftime
Videot
Collapse BB - CERPBB - CERP
Collapse Projekti i Bankës Botërore - CERPProjekti i Bankës Botërore - CERP
Përmirësimi i IKC dhe mbështetja e njohjes ndërkombëtare të tij
Mbështetja e NVM-ve për të përmirësuar gatishmërinë për eksport
Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit
Shpallje
Dokumente
Tjera