Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Collapse Kabineti i MinistresKabineti i Ministres
Ministrja
Zëvendësministri
Këshilltarët Politikë
Safi Mbështetës
Zyra e Sekretarit të Pergjithshëm
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit
Collapse Departamenti i TregtisëDepartamenti i Tregtisë
Divizioni për Politika Tregtare
Divizioni për Marrëveshje Tregtare
Divizioni për Mbrojtjen e Tregut
Sistemi Informativ i Tregtisë
Collapse Departamenti i IndustrisëDepartamenti i Industrisë
Divizioni për Politika Industriale
Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë
Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit
Collapse Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
Divizioni për Integrime Evropiane
Divizioni për Koordinim të Politikave
Programi i IPA-s
Collapse Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të PërgjithshmeDepartamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Divizioni për Buxhet dhe Financa
Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
Divizioni i Prokurimit
Collapse Departamenti i Rezervave Shtetërore Departamenti i Rezervave Shtetërore
Divizioni për Rezerva Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës së Papërpunuar
Collapse Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike
Legjislacioni i DKTMS
Vendimet e DKTMS
Licencat e DKTMS
Kontakti i DKTMS
Listat
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës
Collapse Departamenti për Investime Strategjike Departamenti për Investime Strategjike
Divizionit për Promovimin e Investimeve Strategjike
Divizioni për Përgatitjen dhe Zbatimin e Projekteve për Investime Strategjike
Collapse Departamenti i Ndërmarrësisë Departamenti i Ndërmarrësisë
Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave të NMVM-ve
Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim
Collapse Departamenti i Inovacionit Departamenti i Inovacionit
Divizioni i Inovacionit dhe Teknologjisë
Divizioni për Hulumtim dhe Zhvillim
Collapse Departamenti i Turizmit Departamenti i Turizmit
Divizioni për Hartimin e Politikave të Turizmit
Divizioni për Promovim, Zhvillimin e Produktit, Bizneseve dhe Standardeve Cilësore
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Collapse Legjislacioni Legjislacioni
Ligjet
Udhëzimet Administrative
Rregulloret
Vendimet
Direktivat Evropiane
Urdhëresat
Udhëzuesit
Collapse Diskutimet PublikeDiskutimet Publike
Projektligjet për konsultim me publikun
Konsultimet për aktet nënligjore
Collapse StrategjitëStrategjitë
Strategjitë - Arkiv
Tjera
Collapse LajmeLajme
Collapse Lajme & ArkiviLajme & Arkivi
Lajme
Arkivi
Collapse Publikimet Publikimet
Collapse Publikimet e MINTPublikimet e MINT
Publikimet
Videot
Collapse Projekti CERPProjekti CERP
Collapse Projekti i Bankës Botërore - CERPProjekti i Bankës Botërore - CERP
Përmirësimi i IKC dhe mbështetja e njohjes ndërkombëtare të tij
Mbështetja e NVM-ve për të përmirësuar gatishmërinë për eksport
Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit
Shpallje
Dokumente
Tjera