Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Kontaktet:

 

 

Kabineti i Ministres

 

Email:  shqipe.gjergjaj@rks-gov.net 
Tel.:   +383 (0) 38-200-36-566
           +383 (0) 38-200-36-581

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

 

Email: emel.abazxhik@rks-gov.net
Tel.: +383 (0) 38 200 36 622
        +383 (0) 38 200 36 501

 

Zyrtarja përgjegjëse për sinjalizim
Merlinda Ramaj, zyrtare ligjore në MINT

 

Email:merlinda.ramaj@rks-gov.net
Tel: +38320036588

 

Zyra për Komunikim Publik

 

Email: zkp.mti@rks-gov.net
Tel: + 383 (0)  200 36  512
       +383 (0)  200 36  543

 

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

 

Email: info.kiesa@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 557
       +383 (0) 38 200 36 585

 

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare (ARBK)

 

Email: infoarbk@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 20036-573
      +383 (0) 38 20036-569
      +383 (0) 38 20036-584
      +383 (0) 38 20036-616

 

Sektori i pengut 

 

Email: zyra.pengut@rks-gov.net
Tel:  +383 (0) 38 20036-530
       +383 (0) 38 20036-601

 

Divizioni i Prokurimit

 

Email: burim.koraqi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 513

 

Inspektorati i Tregut

 

Email: naim.hajra@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 615
      +383 (0) 38 512 407
      +383 (0) 38 200 36 627

 

Agjencia për Pronësi Industriale (API)

 

Email:laurate.shkodra@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 526

 

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK)

 

Email: avdullah.jasiqi@rks-gov.net
Tel:  +383 (0)  200 36 605

 

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK)

 

Email: albina.jashanica@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 20036-618

 

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)

 

Email: aksinfo@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36-568

 

Departamenti i Tregtisë

 

Email: zef.dedaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 623

 

Departamenti i Industrisë

 

Email: valbone.dushi@rks-gov.net
Tel: +383 (0)  200 36  545

 

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

 

Email: Valbona.Reka@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 619

 

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

 

Email: dardan.nallbani@rks-gov.net
Tel:  +383 (0) 38 200 36 600

 

Departamenti Ligjor

 

Email: selvie.ceku@rks-gov.net
Tel:  +383 (0) 38 200 36 588

 

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit

 

Email: plator.gerdovci@rks-gov.net
Tel:  0800 11000
Tel:  +383 (0) 38 200 36 614

 

Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike

 

Email: zana.kotorri@rks-gov.net 
Tel:  +383 (0) 38 200 36-626

 

Departamenti i Rezervave Shtetërore

 

Email: ekrem.avdyli@rks-gov.net
           rushit.koca@rks-gov.net
Tel:  +383 (0) 38 200 36 591  
        +383 (0) 38 200 36 591

 
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës  

Email : bujar.f.mustafa@rks-gov.net
Tel:   +383 (0) 38 200 36 574
         +383 (0) 38 200 36 531

 

Departamenti i Ndërmarrësisë

   Email: info.dn@rks-gov.net
Tel:  +383 (0) 038 200 69 519​
 

Departamenti i Inovacionit

 

Email: laura.zherka@rks-gov.net
Tel:   +383 38 200 69510 

 

 Departamenti i Turizmit

 

Email: lumturije.geci@rks-gov.net
Tel:   +383 38 200 36 532