Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Kontaktet:

 

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

 

Email: emel.abazxhik@rks-gov.net
Tel.: +383(0)3820036622
        +383(0)3820036501

 

 Mirlinda Ramaj, Sinjalizuese në MINT 

_____
Bahri Beqiri, Sinjalizues në Inspektoriatin e Tregut

_____
Florije LecajSinjalizuese në ARBK

_____
Qëndresa Hoxha, Sinjalizuese në AMK


Formular për raportimin në interes publik

 

Email: sinjalizimi.mint@rks-gov.net
Tel:    +383(0)3820036588

 

Email: bahri.t.beqiri@rks-gov.net
Tel:     +383(0)38512339


Email: florije.lecaj@rks-gov.net
Tel:     +383(0)3820036577

Email: qendresa.m.hoxha@rks-gov.net
Tel:    +383(0)38512827 

 

 

Zyra për Komunikim Publik

 

Email: zkp.mint@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036512
       +383(0)3820036543

 

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

 

Email: info.kiesa@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036557
       +383(0)3820036585

 

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare (ARBK)

 

Email: infoarbk@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036573
      +383(0)3820036569
      +383(0)3820036584
      +383(0)3820036616

 

Sektori i pengut 

 

Email: zyra.pengut@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036530
       +383(0)3820036601

 

Divizioni i Prokurimit

 

Email: burim.koraqi@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036513

 

Inspektorati i Tregut

 

Email: naim.hajra@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036615
      +383(0)38512407
      +383(0)3820036627

 

Agjencia për Pronësi Industriale (API)

 

Email:isa.dukaj@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036526

 

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK)

 

Email: avdullah.jasiqi@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036605

 

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK)

 

Email: albina.jashanica@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036618

 

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)

 

Email: aksinfo@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036568

 

Departamenti i Tregtisë

 

Email:
Tel: +383(0)3820036623

 

Departamenti i Industrisë

 

Email: valbone.dushi@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036545

 

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

 

Email: blerim.ibrahimi@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036619

 

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

 

Email: dardan.nallbani@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036600

 

Departamenti Ligjor

 

Email: selvie.ceku@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036588

 

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit

 

Email: nijazi.shala@rks-gov.net  
Tel:  0800 11000
Tel: +383(0)3820036614

 

Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike

 

Email: zana.kotorri@rks-gov.net 
Tel: +383(0)3820036626

 

Departamenti i Rezervave Shtetërore

 

Email: ekrem.avdyli@rks-gov.net
           rushit.koca@rks-gov.net
Tel:  +383(0)3820036591

 
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës  

Email : bujar.f.mustafa@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036574
       +383(0)3820036531

 

Departamenti i Ndërmarrësisë

   Email: info.dn@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036519​
 

Departamenti i Inovacionit

 

Email: laura.zherka@rks-gov.net
Tel: +383(0)3820036510 

 

 Departamenti i Turizmit

 

Email: 
Tel: +383(0)3820036532