SHPALLJE

Emrtimi Viti
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024” 18/04/2024
DEKLARATË NËN BETIM PËR SUBJEKTET APLIKUESE PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024” 18/04/2024
APLIKACIONI PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024” 18/04/2024
NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT PËR THIRRJET PUBLIKE TË SHPALLURA ME DATË 27.03.2024 15/04/2024
THIRRJE E RISHPALLUR PUBLIKE PËR APLIKIM PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “HANNOVER MESSE 2024” 02/04/2024
DEKLARATË NËN BETIM PËR SUBJEKTET APLIKUESE PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “HANNOVER MESSE 2024” 02/04/2024
APLIKACIONI PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN “HANNOVER MESSE 2024” 02/04/2024
UDHËZUES PËR APLIKIM NË THIRRJEN PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM ME MJETE FINANCIARE PËR NVM - SKEMA E PËRKRAHJES FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE PËR CERTIFIKIM TË PRODUKTEVE 28/03/2024
UDHËZUES PËR APLIKIM NË THIRRJEN PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM ME MJETE FINANCIARE PËR NVM - PËRKRAHJA E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME PËR BLERJEN E MAKINERIVE PRODHUESE DHE PËRPUNUESE 28/03/2024
UDHËZUES PËR APLIKIM NË THIRRJEN PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM ME MJETE FINANCIARE - SKEMA E GRANTEVE PËR DIGJITALIZIM 28/03/2024
THIRRJE PUBLIKE PËR PËRKRAHJEN FINANCIARE TË NVM-VE PËR CERTIFIKIM TË PRODUKTEVE 27/03/2024
SHËRBIMET SPECIFIKE QË MUND TË PËRFITOHEN NË KUADËR TË INICIATIVËS PËR FUQIZIM DIGJITAL 27/03/2024
THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM TË NVM-VE PËR BLERJEN E MAKINERIVE PRODHUESE PËRPUNUESE 27/03/2024
Thirrja publike aplikim per pjesmarrje PLMA 2024 22/03/2024
Deklaratë nën betim për subjektet aplikuese në PLMA 2024 22/03/2024
Aplikacioni-PLMA 2024 22/03/2024

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next