SHPALLJE

Emrtimi Viti
Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin TuttoFood 2021 05/10/2021
Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin PLMA_EU 2021 05/10/2021
Rishpallje Ftesë publike për ekspertë teknikë 22/09/2021
Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin PLMA_USA_2021 17/09/2021
Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ANUGA 2021 09/09/2021
Ftese Publike (2021) Trupat për Vlerësimin e Konformitetit (TVK) per QKTA 07/09/2021
1. Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në TuttoFood 2021 07/09/2021
2. Aplikacioni-TuttoFood 2021 07/09/2021
3. Deklaratë nën betim për subjektet aplikuese në TuttoFood 2021 07/09/2021
1. Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në panairin_EU_World of Private Label 07/09/2021
2. Aplikacioni-Amsterdam_World of Private Label 07/09/2021
3. Deklaratë nën betim për subjektet aplikuese në Amsterdam_World of Private Label 07/09/2021
FTESË PUBLIKE për ekspertë teknikë – anëtarë të Këshillit të Akreditimit 26/08/2021
Thirrje publike për financimin e bizneseve fillestare që do të krijohen Start-Up me Spin off dhe Bizneseve fillestare Start-Up për përkrahjen e Projekteve Inovative (Lot 1 dhe Lot 2) 26/08/2021
Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese përpunuese 26/08/2021
Thirrje publike për financimin e Mikro, të Vogla dhe të Mesme në fusha specifike (Lot I, Lot II dhe Lot III) 26/08/2021

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next