Qasja në Dokumentet Publike

Në këto adresa mund të parashtroni kërkesën për Qasje në Dokumente Publike në Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë:

E-mail: zkp.mint@rks-gov.net & lulzim.ahmeti@rks-gov.net  

Tel: +383(0) 38 512 133
      +383(0) 38 512 059

________________

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovë - ARBK

Mirlind Hyseni,

E-mail: infoarbk@rks-gov.net &  Mirlind.hyseni@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36548

________________

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA

 Lirie Hasani-Halitaj, 

e-mail: Lirie.Hasani@rks-gov.net  

tel: +383 (0) 38 200 36527

________________

Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut

Fexhrie Salihu,

Email:    fexhrie.salihu@rks-gov.net

Tel:  038 200 36627

________________

Agjencia Kosovare e Standardizimit – AKS

Albina Jashanica,

Email:    Albina.Jashanica@rks-gov.net

Tel: 038 512779

________________

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës – AMK

Isa Elshani,

Email:    Isa.Elshani@rks-gov.net

Tel: 038 200 36575

________________

Agjencia për Pronësi Industriale - API

Laurate Shkodra,

Email:    laurate.shkodra@rks-gov.net

Tel:  038 200 36554

________________

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës - DAK

Jeton Aliu,

Email:   Jeton.Aliu@rks-gov.net 

Tel:  038 200 36 593