Lajme - CERP

CEO EVENTI- PROGRAMI I GRANTEVE TË PËRPUTHSHME

25 prill 2023

 Prishtina REA&WEglobal, në cilësinë e entitetit implementues, në bashkëpunim me Njesinë Implementuese te Projektit CERP (PIU) dhe mbështetje të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë si dhe Bankës Botërore zyra në Kosovë, nëpërmjet projektit të Programi i Granteve të Përputhshme-(Matching Grants Program-MGP) si nën-komponentë e projektit CERP, organizon CeO Event-in, me 141 përfituesit e granteve nga MGP. 

Nëpërmjet këtij CeO Eventi, po sjellim frymën e MGP-së, angazhimin biznesor të CeO-ve nga kompanitë përfituese të granteve nga programi MGP, arritjet e reja, rrjetëzimin biznesor dhe ndërlidhjet drejt së ardhmes, si partneritet!

Programi i Granteve të Përputhshme, financohet nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, përmes kredisë së butë nga Banka Botërore- Zyra në Kosovë, dhe implementuar nga Prishtina REA dhe WEglobal. Vlera e kontratave të nënshkruara me 141 përfituesë, arrinë shumën prej 10,032,011.90 Eur.

Kontratat e Granteve me bizneset aplikuese të përzgjedhura janë nënshkruar me 25 Mars 2022, dhe më pastaj janë nënshkruar edhe 83 aneks kontrata për vazhdim të periudhës implementuese edhe për tre muaj, me përfundim deri më 25 qershor 2023.

Këto 141 biznese përfituese, implementojnë gjithsej   396 aktivitete të financuara. Pjesa e bashkëfinancimit nga ana e bizneseve përfituese arrinë vlerën prej 4.748.882.82 Euro, që në total, vlera e investimeve arrinë shumën  prej 14,780,894.72 Eur.

Bizneset përfituese vijnë nga 25 komuna të ndryshme, ku prijnë Prizreni me 25 përfitues, Prishtina me 24, Ferizaj me 14, Peja me 10, Suhareka me 9 përfitues etj. Ndërsa,nga madhësia e bizneseve përfituese, dominojnë bizneset e vogla, me 56.70 %, pastaj ato mikro me 26.2 % dhe të mesme me 17.1 % . Poashtu, pjesëmarrja e bizneseve përfituese më pronësi nga gjinia femërore llogaritet rreth 22 %.

Statistikë tjetër me rëndësi është edhe sektori biznesor i përfituesve, ku ai metal & PVC përpunues prinë me 23 %, përpunim druri-mobileri me 21 %, agro-ushqim me 18 %, prodhim i  materialeve ndërtimore me 6 % sikurse edhe tekstili me 6 % etj. Janë instaluar mbi 365 makineri/pajisje/linja prodhimi dhe 196 Certifikime, tashmë.

Deri më tani, nga 396 aktivitete, janë implementuar 259 aktivitete (ose 6.7 mil Eur), që përbëjnë rreth 68 % te aktiviteteve, pastaj në implementim e sipër janë 82 aktivitete-ose 20 % e aktiviteteve (rreth 1,939,993.99 Eur), dhe pritet të fillojnë edhe 55 tjera të mbetura. Vlera e aktiviteteve të implementuara dhe mjeteve të disbursuara tashmë, arrinë vlerën prej 5,135,902.11Eur.

Nga gjithsej 141 biznese përfituese, 61 nga ta tashmë kanë përfunduar gjithë implementimin e projekteve të tyre, ndërsa 80 biznese janë në implementim e sipër.

Nga këto 61 biznese përfituese, rritja e eksporteve të tyre mbërrin një mesatare prej 47.9 %, ose vlera e eksporteve të tyre gjatë vitit 2022 arrijnë vlerën prej 39,207,384.62 Eur.  Dhe, punësimi poashtu ka shënuar vlera premtuese, prej mbi 242 punësime të reja. 

Impakti primar i MGP është rritja e kapaciteve prodhuese/përpunuese/shërbyese, eficiencë e lartë, rritja e cilësisë së produkteve, aplikimi i standardeve e certifikimeve ndërkombëtare, rritja e shkathtësive të punonjësve dhe konkurrueshmëri e potencial në rritje sipas kërkesave për eksport

Me respekt

Njesia Implementuese e Projektit

 

_________________________________________________________________________________

 

Grupi i Bankës Botërore feston 20 vjet Partneritet në Kosovë

21 nëntor 2019

Zyra e Grupit të Bankës Botërore në Kosovë ka shënuar javën e kaluar 20-vjetorin e partneritetit të Grupit të Bankës Botërore me Kosovën dhe 10-vjetorin e anëtarësimit të Kosovës në institucionet e Grupit të Bankës Botërore, me një pritje për zyrtarë të institucioneve, përfaqësues politikë, aktivistë të shoqërisë civile, përfaqësues të odave tregtare dhe të sektorit privat.

Mysafirëve të pranishëm u janë drejtuar me një fjalë rasti Zëvendës Presidenti i Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, Cyril Muller, Drejtoresha e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Linda Van Gelder, Drejtori i IFC-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Thomas Lubeck, si dhe Ministri i Financave i Kosovës, Bedri Hamza.

Me këtë rast, Zëvendës Presidenti Muller u shpreh:

“Kosova dhe partneriteti ynë kanë bërë rrugë të gjatë. Nga rindërtimi dhe normalizimi i jetës pas konfliktit, ne sot po i ndihmojmë Kosovës të kalojë në një rritje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne synojmë ta mbështesim këtë qëllim duke e fokusuar mbështetjen tonë në tri fusha në veçanti: përshpejtimin e rritjes së sektorit privat dhe krijimin e vendeve të punës, përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, dhe promovimin e energjisë së besueshme.

Mund të jemi krenarë me rezultatet që i kemi arritur së bashku, dhe shumë prej jush kanë luajtur rol kyç. Jemi entuziastë për thellimin e partneritetit me autoritetet e reja, që t’i ndihmojmë Kosovës t’i arrijë qëllimet e veta zhvillimore.”

Kosova u bë anëtare zyrtare e Grupit të Bankës Botërore në qershor 2009 dhe deri më sot Banka Botërore ka siguruar rreth 500 milionë dollarë në grante dhe kredi, duke investuar në njerëzit dhe ekonominë e Kosovës.