Vendimet

Emrtimi Viti
VENDIM Nr. 983 01 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME TITUJT DHE REFERENCAT E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE 04/03/2024
VENDIM Nr.1120/01 PËR RREGULLIMIN E ÇMIMEVE DHE CAKTIMIN E MASAVE TJERA MBROJTËSE PËR PRODUKTET E NAFTËS TË PËRDORSHME NË TRANSPORT 04/03/2024
ALB_ VENDIM PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZURA_LVD 04/01/2024
VENDIM - PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA 04/01/2024
Vendoset rregullimi i çmimeve dhe caktohen masat e tjera mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport 29/11/2023
V E N D I M 22/08/2023
VENDIM 31/07/2023
V E N D I M 28/07/2023
Vendimi me numër 59 -Vendoset rregullimi i çmimeve dhe caktimi i masave të tjera mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport 28/07/2023
Vendoset rregullimi i çmimeve dhe caktohen masat e tjera mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport 09/02/2023
Vendim - Plani Legjislativ për Aktet Nënligjore për vitin 2023 19/01/2023
VENDIM PËR VAZHDIMIN E MASËS MBROJTËSE ANTIDAMPING DHE MASAT KUNDËRBALANCUESE PËR IMPORTIN E MIELLIT NGA SERBIA 31/10/2022
VENDIMI PËR ÇMIMIN MAKSIMAL DHE MARZHE TREGTARE 07/10/2022
Shfuqizohet vendimi i qeverisë për ndalimin e përkohshëm të eksportit 15.09.2022 15/09/2022
VENDIM VENDOSET RREGULLIMI I ÇMIMEVE DHE CAKTOHEN MASAT E TJERA MBROJTËSE PËR PRODUKTET E NAFTËS TË PËRDORSHME NË TRANSPORT 31/08/2022
VENDIM PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MINT) NR. 01/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MTI) NR. 02/2021 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA 29/08/2022

Prev 1 2 3 4 Next