Vendimet

Emrtimi Viti
Vendoset rregullimi i çmimeve dhe caktohen masat e tjera mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport 09/02/2023
Vendim - Plani Legjislativ për Aktet Nënligjore për vitin 2023 19/01/2023
VENDIM PËR VAZHDIMIN E MASËS MBROJTËSE ANTIDAMPING DHE MASAT KUNDËRBALANCUESE PËR IMPORTIN E MIELLIT NGA SERBIA 31/10/2022
VENDIMI PËR ÇMIMIN MAKSIMAL DHE MARZHE TREGTARE 07/10/2022
Shfuqizohet vendimi i qeverisë për ndalimin e përkohshëm të eksportit 15.09.2022 15/09/2022
VENDIM VENDOSET RREGULLIMI I ÇMIMEVE DHE CAKTOHEN MASAT E TJERA MBROJTËSE PËR PRODUKTET E NAFTËS TË PËRDORSHME NË TRANSPORT 31/08/2022
VENDIM PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MINT) NR. 01/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MTI) NR. 02/2021 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA 29/08/2022
VENDIM PËR CAKTIMIN E MASËS MBROJTËSE ANTIDAMPING NË IMPORTIN E KONCENTR... 29/04/2022
VENDIM PËR CAKTIMIN E MASËS MBROJTËSE ANTIDAMPING NË IMPORTIN E BLLOKUT ... 29/04/2022
VENDIM PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MTI ) NR. 04-2019 22/04/2022
Vendimi për klasifikimin e rezervave shtetërore të mallrave 28/02/2022
Vendim- Shenja Kombetare e Konformitetit 11/02/2022
Shenja Kombetare e Konformitetit 31/12/2021
Vendim nr. 9327-01 për hapjen të hetimeve zyrtare për masat mbrojtëse në importe 18/11/2021
Vendimi per Vajra Motorike 12/11/2021
Vendim për caktimin e masës mbrojtëse antidamping në importin e bllokut standard 19x19x25 nga Serbia 08/10/2021

Prev 1 2 3 4 Next