Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA

(KIESA) është institucion në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe është përgjegjës për mbrojtjen, dhe promovimin e investimeve, mbështet zbatimin e politikave dhe programeve publike në fushën e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme dhe zhvillon politika lidhur me themelimin dhe zhvillimin e zonave ekonomike.


Për më shumë klikoni: kiesa.rks-gov.net