Ministria

Misioni:

Misioni i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) është të kujdeset për krijimin e ambientit të favorshëm për zhvillimin e sektorit privat dhe bizneseve dhe avancimin e politikave për përkrahjen e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, inovacionit dhe krijimin e kushteve të favorshme biznesore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe investimeve strategjike.

 

Fushëveprimtaria dhe skema organizative e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
 

Email: zkp.mint@rks-gov.net

Kontakti: Tel. dhe kontaktet e MINT


Adresa: Lagjja e Spitalit, rr."Arbënor e Astrit Dehari", nr: 21, 10000 - Prishtinë/ Republika e Kosovës